Poprawna i dynamiczna komunikacja między uczestnikami różnych narodowości to niezbędny warunek dobrze zorganizowanego wydarzenia. Taki aspekt można zrealizować, zatrudniając osobę wykonującą tłumaczenie konsekutywne, znane również jako następcze. Bez względu na to, czy organizujesz kameralne szkolenia, czy konferencję o dużej frekwencji, powinieneś unikać sytuacji, w których nastąpi bariera językowa. Dowiedz się z naszego artykułu, czym jest tłumaczenie konsekutywne, dzięki któremu każda międzynarodowa konferencja jest zakończona sukcesem. 

Czym jest tłumaczenie konsekutywne?

Na rynku tłumaczeń i przekładów można spotkać osoby o wielu specjalizacjach. Jednym z nich jest właśnie tłumaczenie konsekutywne. To rodzaj przekładu (ang. Consecutive Interpreting), które ma miejsce po zakończeniu kwestii każdego mówcy. Tłumacz otrzymuje finalną myśl osoby wypowiadającej daną kwestię, a następnie przekazuje ją słuchaczowi. Słuchacz, otrzymując informację przełożoną na dany język obcy, odpowiada tłumaczowi, a ten z kolei odpowiada mówcy. Aby w sposób poprawny oddawać sens wypowiedzi, a także towarzyszące przy rozmowie emocje, mówca robi przerwy, aby tłumacz mógł zebrać wypowiedź w całość. 

Dzięki takiej strategii osoba tłumacząca ma czas na zrobienie odpowiednich notatek, zwłaszcza jeśli wypowiedzi są wielowątkowe. W innym przypadku osoba realizująca przekład otrzymując złożone wypowiedzi w formie licznych zdań, mógłby wszystkiego nie zapamiętać. 

Przekłady ustne tego typu wymagają obecności tłumacza bezpośrednio przy mówcy, który wypowiada się w danym języku źródłowym. Dzięki temu, wystąpienia są zrozumiałe dla wszystkich, ponieważ autor przekładu wyraźnie słyszy wszystkie wypowiedzi i może z łatwością przekazać w danym języku całą zawartość wypowiedzi słuchaczowi. 

W tego typu tłumaczeniu istnieje jedna ogólna zasada – gdy mówca mówi, to tłumacz słucha i robi notatki. Po zakończeniu wypowiedzi przez mówcę, osoba tłumacząca odtwarza wypowiedziane zdania przez mówcę w języku docelowym w kierunku słuchacza. Jest to tak naprawdę specyficzny rodzaj przekładu, dlatego autor tłumaczenia musi wyróżniać się odpowiednimi umiejętnościami. 

Kiedy warto zdecydować się na tłumaczenie konsekutywne?

Po powyższej treści można się zorientować, że tłumaczenie konsekutywne jest szczególnie przydatne podczas organizowanych eventów. W Polsce tłumaczenie ustne za pomocą omawianej metody sprawdza się w przypadku gdy mówca będzie się wypowiadał w odmiennym języku niż słuchacze. 

Taka sytuacja najczęściej ma miejsce, gdy organizowana jest międzynarodowa konferencja, rozmowa firmowa, międzynarodowa ceremonia ślubna czy szkolenie z międzynarodowymi uczestnikami.  

Tłumaczenie konsekutywne – kto może przetłumaczyć w taki sposób?

Konsekutywne tłumaczenie wymaga wyjątkowej biegłości danego języka. Osoba realizująca w takim sposób przekład, musi znać język obcy na poziomie C2+. Poziomy C1 i C2 oznaczają znajomość języka na poziomie zaawansowanym, natomiast przedrostek w formie plusa oznacza pełną biegłość, pozwalającą realizować tłumaczenie konsekutywne.

Oprócz tego, osoba zajmująca się takim tłumaczeniem musi wyróżniać się znakomitą pamięcią krótkotrwałą, która pozwala przetłumaczyć całą wypowiedź mówcy w bardzo szybkim czasie. 

To jednak nie wszystko. Wystąpienia, podczas których biorą udział liczni uczestnicy, bez wątpienia stresują. Dlatego autor tłumaczeń musi wyróżniać się odpornością na stres i wysoką koncentracją. Wypowiadane tłumaczenia muszą być zrozumiałe dla wszystkich słuchaczy, dlatego osoba pełniąca taki zawód powinna wyróżniać się znakomitą dykcją. Aby móc poprawnie przetłumaczyć wszystkie kwestie w sposób merytoryczny, oddający sens, co jest szczególnie ważne na wydarzeniu tj. konferencja, tłumacze wspomagają się notatkami. 

Jak widać, autorzy takiego przekładu muszą się wyróżniać konkretnymi umiejętnościami. Jeśli chcesz, aby organizowane szkolenie lub inne wydarzenia, w których uczestniczą międzynarodowi mówcy i słuchacze zakończyły się sukcesem, warto zatrudnić osobę z renomowanego biura tłumaczeń. Najczęściej osoba wykonująca konsekutywne tłumaczenie potrafi dokonać przekładu na język niemiecki, angielski, francuski, niemiecki czy włoski. 

Chociaż byłoby można przypuszczać, że tłumaczy o takich umiejętnościach jest nie wielu, w rzeczywistości jednak na mapie Polski, można znaleźć wielu specjalistów. Konferencja lub inne wydarzenie, na którym konieczny jest merytoryczny przekład wymaga dokładnego researchu podmiotów, wykonujących takie tłumaczenie.  

Tłumaczenie symultaniczne a konsekutywne

W poszczególnych branżach organizowane są różne wydarzenia, na których mówcy nie robią przerw, lecz kontynuują swoje wypowiedzi do słuchaczy. W takich sytuacjach najlepiej sprawdzi się osoba realizująca tłumaczenie symultaniczne. To tłumaczenie ustne danej wypowiedzi z języka źródłowego na docelowy często nazywane, jako konferencyjne.

Autor przekładu tłumaczy daną kwestię wypowiedzianą przez mówcę w danym momencie, bez przerwy. W praktyce tłumaczenie symultaniczne jest znacznie trudniejsze, niż tłumaczenie  konsekutywne, ponieważ osoba przekładają wypowiedzi nie ma czasu na zrobienie notatek.