Młodzież to ta grupa, która już poważnie myśli o swoim zawodzie i przyszłej karierze. Z tego też powodu musi cały czas podnosić swoje kwalifikacje, w tym szlifować swój język obcy. By jak najlepiej zaprezentować się później na rynku pracy warto zdecydować się na kurs językowy w renomowanej placówce za granicą, na przykład na Malcie.

Przeglądając różne oferty kursów językowych, można się przekonać o tym, że Malta to bardzo atrakcyjne miejsce pod względem dostępnych szkół językowych na rynku. Przykładem może być Szkoła European School of English, która zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, działa od roku 1996. To jedyna szkoła na Malcie z akredytacją EAQUALS, a w roku 2012 została uznana za najlepszą szkołę językową w tym regionie.

Jak wygląda nauczanie w takiej placówce – przede wszystkim młodzież zanim przystąpi do kursu językowego musi obowiązkowo napisać test, na podstawie którego będzie można stwierdzić, do jakiej grupy pod względem znajomości języka dana osoba zostanie przypisana. W ofercie szkoły są dostępne aż trzy różne kursy językowe, które można dostosować do swoich preferencji. Jest do wyboru kurs 20 lekcji, 30 lekcji lub 20 intensywnych lekcji z 10 dodatkowymi lekcjami, które odbywają się w indywidualnym toku nauczania.
Zaletą takich kursów językowych jest to, że są one organizowane na każdym poziomie zaawansowania, dzięki czemu każdy młody człowiek będzie mógł uznać taką ofertę za atrakcyjną dla siebie. Podczas kursu ćwiczy się głównie te umiejętności, które są najbardziej potrzebne do zdania egzaminu językowego, a więc słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie. Podczas kursu językowego młodzież poszerza też zakres swojego słownictwa i ma większą świadomość językową.

Wyjeżdżając na taki kurs można też rozwijać znajomość słownictwa z tematyki, która dla młodej osoby jest szczególnie ważna. Dzięki temu można powiedzieć, że kursy językowe są w tej szkole dopasowane do indywidualnych potrzeb młodych ludzi, prowadzone w dobrej atmosferze w międzynarodowych grupach.